24ωρο Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 99 31 583

Λίγα λόγια για μας

ΥΨΗΛΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η MEGA GROUP SECURITY A.E. στελεχώνεται από υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη πολυετούς εμπειρίας και γνώσης.

Πιστοποιημένη με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008 από την BUREAU VERITAS σε υπηρεσίες ασφαλείας, στατική φύλαξη υπηρεσίες & υπηρεσίες φύλαξης φυσικών προσώπων καθώς και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας.

sxetika2Οργανωμένη κατά τα διεθνή σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές που επιβάλλει το παγκόσμιο περιβάλλον & η Ελληνική αγορά, η MEGA GROUP SECURITY A.E., ξεχωρίζει για την εξαιρετική κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της, τα οποία επιλέγει με αυστηρά ηθικά και λειτουργικά κριτήρια.
Επιπλέον, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, εξασφαλίζεται η  μέγιστη αποδοτικότητα των φρουρών μας στις επιχειρησιακές τους αποστολές.

Η MEGA GROUP SECURITY ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εταιρίες, σε V.I.P., εκδηλώσεις (συνέδρια -συναυλίες-συγκεντρώσεις), διυλιστήρια, προστασία από Βιομηχανική Κατασκοπεία, Αντιτρομοκρατική προστασία και ασφάλεια, ασφάλεια εκθέσεων, ασφάλεια πλοίων κ.λ.π.

Η MEGA GROUP SECURITY διαθέτει πολυετή  εμπειρία στην οργάνωση και προετοιμασία σχεδίων ασφαλείας για την ασφάλεια (εσωτερική & εξωτερική) των οργανισμών και επιχειρήσεων και σε κατάστρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα ασφάλειας.

Η MEGA GROUP SECURITY A.E. διαθέτει επίσης πολυετή μελετητική εμπειρία στην διαμόρφωση, αξιοποίηση, παρακολούθηση και εκτέλεση σχεδίων ασφαλείας, στη σύνταξη και αξιολόγηση σχεδίων ασφαλείας, στη μεταφορά και διάχυση τεχνολογίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία θεμάτων διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
sxetika3Οι δυνατότητες υπηρεσιών ασφαλείας της εταιρείας μας καλύπτουν τον νομό  Αττικής και πανελλαδική κάλυψη.
Τα κεντρικά γραφεία  βρίσκονται στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη.
Δυνατότητα άμεσης κάλυψης οποιασδήποτε πρόσθετης ή έκτακτης ανάγκης ΑΜΕΣΑ.
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
CertificateΗ MEGA GROUP SECURITY διατηρεί και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 από το διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS που αφορά το θεματικό πεδίο 'Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας (Εσωτερική Ασφάλεια Επιχειρήσεων, Υπηρεσίες Στατικής Φρούρησης, Υπηρεσίες Φύλαξης Φυσικών Προσώπων, Εμπορία (και εγκατάσταση) Συστημάτων Ασφαλείας)’. Η αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του συστήματος, επιτρέπει στην εταιρεία να υλοποιεί σταθερά τη πολιτική της για τη ποιότητα, που συνοψίζεται στα εξής:
  • Διαρκής ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
  • Τήρηση της κείμενης νομοθεσίας
  • Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών
  • Διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων για τον ακριβή προσδιορισμό και την εκπλήρωση των προσδοκιών των πελατών, των εργαζομένων και της ιδιοκτησίας
  • Αξιολόγηση σε συνεχή βάση της αποτελεσματικής υλοποίησης των αντικειμενικών σκοπών που έχουν καθιερωθεί
  • Οργανωμένη κατά τα διεθνή σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές που επιβάλλει το παγκόσμιο περιβάλλον & η Ελληνική αγορά, η ΄MEGA GROUP  SECURITY Α.Ε., ,ξεχωρίζει για την εξαιρετική κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της, τα οποία επιλέγει με αυστηρά ηθικά και λειτουργικά κριτήρια.
 
Επιπλέον, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, εξασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα των φρουρών μας στις επιχειρησιακές τους αποστολές. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να εξασφαλίσουμε άριστες υπηρεσίες ασφαλείας, παρέχοντας εκπαίδευση στο προσωπικό μας, ώστε να είσθε ασφαλείς και ικανοποιημένοι από την συνεργασία μας.
Στο πελατολόγιο μας όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν εμπιστευθεί μεγάλοι όμιλοι εταιρειών Ελληνικοί & Ευρωπαϊκοί.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
sxetika1Ο λεπτομερής καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών στις διάφορες θέσεις εργασίες που συνθέτουν τη δομή της επιχείρησης, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της και για την επιτυχή εξυπηρέτηση των διαφόρων αναγκών και απαιτήσεων από την επιλεγείσα δομή.
 
Η επιχειρηματική δομή της MEGA GROUP SECURITY, απεικονίζεται στο οργανωτικό διάγραμμα, το οποίο ακολουθεί, και στο οποίο φαίνονται τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας, και το οποίο περιλαμβάνεται στο εφαρμοζόμενο Σύστημα ISO 9001:2000.

 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
‘Ελεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας ‘Εργου
Εγγυόμαστε στους πελάτες μας μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου καλύψεις προς  τρίτους, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας Αllianz.
 
 

Γιατί εμάς