24ωρο Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 99 31 583

Μελέτες Ασφαλείας

προσβαση & επικινδυνοτητα
 
Προσφέρονται μελετητικά προϊόντα και υπηρεσίες στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Ανάμεσα στις δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες που περιγράφονται αναλυτικά
  • Μελέτες Ανάπτυξης Κανονισμών Ασφαλείας.
  • Μελέτες ανάπτυξης Συστημάτων Παρακολούθησης
  • Μελέτες για την αναγνώριση κινδύνων και απειλών κατά Επιχειρήσεων  και Βιομηχανιών
  • Ολοκληρωμένη μελέτη για την αναγνώριση των κινδύνων, την εκτίμηση και τον έλεγχο της επικινδυνότητας
  • Σύνταξη του Κανονισμού Ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών
  • Ανάπτυξη τρόπων Ελέγχου Λειτουργίας, Παρακολούθησης και Μέτρησης της Επίδοσης του Κανονισμού Ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών