24ωρο Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 99 31 583

Προσωποφύλαξη

προστασια φυσικων προσωπων
 
Με υψηλό αίσθημα ασφάλειας καθώς και ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών, η MEGA GROUP SECURITY A.E. μπορεί να εξαλείψει κάθε ανασφάλεια σας "Θωρακίζοντας" την ζωή και την περιουσία σας.
 
 
Η MEGA GROUP SECURITY Α.Ε. είναι μία ισχυρή δύναμη ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, ικανή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κάθε σας ανάγκη, όπως,
 
❖ Προστασία των ανθρώπων

❖ Προστασία και συνοδεία V.I.P.
 (ειδικό σύστημα που χρησιμοποιείται) 
                         
❖ Φύλαξη των γραφείων, καταστήματα, σπίτια

❖ Ειδικές αποστολές σε τοπικό επίπεδο-στο εξωτερικό

❖ Προστασία των ιδιωτικών συμφερόντων

❖ Συστήματα ασφαλείας συναγερμού

Η MEGA GROUP SECURITY A.E. και οι συνεργάτες της, έχουν πέρα από την πολυετή μελετητική εμπειρία, πρακτική εμπειρία στην προετοιμασία, εγκατάσταση και εφαρμογή σχεδίων ασφαλείας, στην γενικότερη οργάνωση και εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε θέματα ασφαλείας, σε επεξεργασία θεμάτων διεθνούς ασφάλειας, στη μεταφορά και διάχυση τεχνολογίας, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση, αξιοποίηση, παρακολούθηση και εκτέλεση σχεδίων ασφαλείας.

Η MEGA GROUP SECURITY A.E. σταθερά εξελίσσει και προσαρμόζει τις υπηρεσίες που παρέχει, με άξονα πάντα την ικανοποίηση του πελάτη. Η συσσωρευμένη εμπειρία, η διάρθρωση και η στελέχωση της εταιρείας προσδίδουν την απαραίτητη ευελιξία προς αυτή τη κατεύθυνση.