24ωρο Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 99 31 583

Πελατολόγιο

Η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ιδρύθηκε το 1953 και αποτελεί την πρώτη δύναμη στην ελληνική αγορά του υγραερίου, με ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής που καλύπτει όλο τον ηπειρωτικό και νησιωτικό χώρο της Ελλάδας.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΑΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (Ε.Λ.Σ)

ΓΙΟΥΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.ΕΤ.ΒΙΟΜ.ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

WATT A.E.

Η WATT S.A. είναι η κορυφαία εταιρεία στην ελληνική αγορά ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευασίας

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΝΓΚΟΛΑΣ

THS  FASHION  ΦΥΛΑΞΗ KATΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

AΘ. ΚΙΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.   ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

…ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ