• +30 210 99 31 583
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υγεία και Ασφάλεια ΕΞΥΠΠ

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

• Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα.

• Αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 9001:2015 - BS OHSAS 18001:2007 - ISO 14001:2015

• Την πάγια δέσμευση για συμμόρφωση ως προς τις νομοθετικές/ κανονιστικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που η εταιρεία έχει δεσμευτεί να τηρεί, για συνεχή βελτίωση των συνθηκών και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και για διαρκή βελτίωση στη διαχείριση και τις επιδόσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

• Την παροχή κατάλληλης πληροφορίας και εκπαίδευσης στο προσωπικό της Εταιρίας, ώστε να εξασφαλίζεται στο βαθμό του εφικτού η Υγεία και Ασφάλεια του, όπως και η Υγεία και Ασφάλεια των πελατών και των λοιπών ανθρώπων που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας.

• Την εξασφάλιση της επάρκειας των προμηθευτών και υπεργολάβων της Εταιρίας, οι οποίοι παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την Υγεία και Ασφάλεια προσωπικού και πελατών της Εταιρίας κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Μέσω των  Τεχνικών Ασφάλειας  παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της επιχείρησης των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Γενικά: 

 • Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

 • Μελέτη-Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων Εργασιακού Χώρου

 •  Σύνταξη Μελέτης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ)

 •  Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας σε τεχνικά έργα.

 •  Σύνταξη Σχεδίου Διαφυγής και Διάσωσης

Ειδικότερα:

 • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας, οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
 • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υ&Α των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους.
 • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς Υ&Α των εργαζομένων, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και επιβλέπει την εφαρμογή.
 • Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες Υ&Α, τους ενημερώνει - καθοδηγεί για την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας και στην αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού  και συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Μέσω των  Ιατρών Εργασίας  παρέχει υποδείξεις και συμβουλές  σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Γενικά:

 • Συμβουλεύει για τον βέλτιστο σχεδιασμό, προγραμματισμό και τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες Υ&Α των εργαζομένων.
 • Συμβουλεύει για την σωστή λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών.
 • Βελτιώνει την φυσιολογία και ψυχολογία, την εργονομία και υγιεινή της εργασίας, την διευθέτηση και διαμόρφωση των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας. Επίσης συμβουλεύει για την προμήθεια μέσων εξοπλισμού και την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Οργανώνει την υπηρεσία παροχή πρώτων βοηθειών στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Συμβουλεύει στην λήψη αποφάσεων αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, ένταξης ή επανένταξης ατόμων στην παραγωγική διαδικασία ή ακόμα και αναδιαμόρφωση της θέσης εργασίας στις δυνατότητες του εργαζομένου.
 • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία. Αξιολογεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων και εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων. Για κάθε εργαζόμενο τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο.
 • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, την συμμόρφωσή τους στους κανόνες Y&A και πρόληψης των ατυχημάτων: α) Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει τις παραλείψεις, προτείνει μέτρα αντιμετώπισής των και επιβλέπει την εφαρμογή τους. β) Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας). γ) Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
 • Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου και εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγιεινής.

Θα μας βρείτε

Τεγέας 13, Αργυρούπολη
16452, Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλέφωνο: +30 210 99 31 583
FAX: +30 210 99 58 627

Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά τα απαραίτητα στοιχεία
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά τα απαραίτητα στοιχεία
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά τα απαραίτητα στοιχεία
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά τα απαραίτητα στοιχεία
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά τα απαραίτητα στοιχεία
© 2017 Mega Group Security. All Rights Reserved. Designed By Datalink with ♥
Positive SSL